STUDNIE GŁĘBINOWE

Studnie głębinowe

ETAP 1 Proces wykonania odwiertu studziennego poprzedzony jest oceną warunków geologicznych i badaniami umożliwiającymi określenie zasobów wody na określonym terenie. W zależności od terenu stosuje się odpowiednią metodę, która przybliży nam orientacyjną głębokość odwiertu.

ETAP 2 Po oględzinach oraz sformalizowaniu procedury wyboru miejsca odwiertu, przystępujemy do prac wiertniczych. W trakcie wykonywania studni w pierwszej kolejności przewiercane zostają warstwy podskórne, zostają one szczelnie odizolowane rurą osłonową, którą dowiercamy się do warstw nieprzepuszczalnych. Dopiero poniżej warstwy nieprzepuszczalnej znajduje się oczekiwana warstwa wodonośna w której umieszczany jest filtr studzienny – PVC skręcany atestowany do wody pitnej.

Studnie głębinowe

ETAP 3 W tym miejscu następuje montaż mechanicznego filtra studziennego oraz izolacja górnej części odwiertu, odseparowana zostaje woda gruntowa oraz warstwy, które mogłyby zanieczyszczać właściwy pokład wód głębinowych. Na tym etapie studnia jest uzbrojona i uszczelniona.

Etap 4 Pompowanie oczyszczające i określające wydajność studni.

Etap 5 Na życzenie inwestora – montaż systemu ujęcia wody tzw. Instalacji do budynku (pompa, przewód, zbiornik, sterowanie).

Cennik: Ceny ustalane są indywidualnie na działce klienta, uzależnione od zastosowanej metody wiercenia oraz warunków geologicznych.